Styret

Styret i Miljø Rett §112 består av føgende personer:

Torbjørn Endal
Ingeborg Bech
Jørn Hanssen
Knut Arild Melbøe
Torbjørn Røberg