Ringeriksbanen og ny E16 på sviktende grunn | Torbjørn Røberg

– Et samferdselsprosjekt med faregrad: Ny jernbane og ny E16 fra Sandvika til Hønefoss planlegges gjennom hva som må betegnes som et krevende geologisk område.

Om samferdselsprosjektet gjennomføres, vil jernbane og motorvei gå gjennom fjell av ulik stabilitet som vannfylt berg og rasmark, videre vil det gå over fjord, elv, våtmarksområder og flomområder.

Alt dette er håndterbart da det hovedsakelig handler om økonomi. At prosjektet er underbudsjettert og samfunnsøkonomisk ulønnsomt, er en annen sak.

Les hele saken på ringblad.no