Ramsar-området

Ramsar-området, bedre kjent som Nordre Tyrifjorden våtmarkssystem, er et våtmarksområde med internasjonal verdi som ligger i kommunene Ringerike og Hole i Buskerud. Stedet er Norges nest største innlandsdelta og inngår i et internasjonalt nettverk av våtmarker for fugler på sine årlige trekk på tvers av land og kontinenter.

Ramsar-konvensjonen

Et Ramsar-område er beskyttet av Ramsar-konvensjonen. Konvensjonen er en internasjonal avtale for bevaring og bærekraftig bruk av våtmarker. Formålet er å begrense tap av våtmarker og bremse det økende presset på våtmarksområder.

Det mest verdifulle området i Nordre Tyrifjorden våtmarkssystem er omkring elvedeltaet der den16 km lange Storelva renner ut i Tyrifjorden, landets femte største innsjø (137 km²). I dette området ligger det store og allsidige vannmiljøet bestående av kroksjøer, evjer, strandenger, myrområder, sumpmarker, elvebredder og sandgrunner. Disse danner et stort biologisk mangfold, og gir titusenvis av vannfugler hvile og rasteplasser på sine trekk om vår og høst.

Tyrifjordområdet representerer et naturområde og et økosystem som er helt enestående både regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Forenklet sagt kan det omtales som våtmarks- og trekkfuglenes nordiske Serengeti.