Prisen for køfri motorvei og raskere tog kan bli høy

Beskjeden fra FNs klimapanel er krystallklar: Stopp nybygging i naturen straks. Men her kommer en ny, firefelts motorvei og jernbane med to spor som skal korte ned reisetiden mellom Oslo og Hønefoss.

Vil klimapanelets rapporter stanse ny Ringeriksbane og ny motorvei? Eller er 40 års kamp for raskere bilvei til Hønefoss, til hyttebyene i Hallingdal og kjappere tog til Bergen viktigere?

Norge har dårlig tid. Om åtte år skal utslippene av klimagasser være mer enn halvert.

I februar ga FNs klimapanel oppskriften: I tillegg til store utslippskutt og CO₂-fangst må urørt natur få ligge i fred. Vi klarer ikke klimamålene uten at den siste rest av natur reddes, skrev klimaforskerne.

Men over våtmarkene og jordene på Ringerike planlegges store naturinngrep.

Les hele artikkelen på aftenposten.no