Hvem sitter med ansvaret når det raser?

– Ask i Gjerdrum viser omfanget av ødeleggelser og hvilke tragedier et skred i bebygd strøk medfører.

Åpent brev om Ringeriksbanen til samferdselsministeren angående kvikkleire, boliger og ansvar:

I forbindelse med konsekvensutredningen av jernbane og ny E16 ble området nord og vest for Storelva, som renner gjennom Hønefoss, utredet for kvikkleireskred, men det gjaldt kun jernbane, vei og kraftledninger. I det samme området ligger flere hundre boliger.

Disse ble ikke utredet, og det skal de heller ikke.

Ringerike – et geologisk ustabilt område

Størstedelen av bebyggelsen i og omkring Hønefoss står på samme grunn som det Ask i Gjerdrum består av; sand, silt og leire.

Geolog Bjørn Tore Larsen har i flere artikler i Ringerikes Blad påpekt fare for leirskred i og omkring Hønefoss.

I sin artikkel 1.12.2019 viste han til at det har gått 75 ras på Ringerike de siste 7.000 årene.

Les hele artikkelen på ringblad.no