Høring E16 Eggemoen- Nymoen

MiljøRett §112 sitt innspill til E16 Olum-Nymoen høring, merket med: 16/28107
Innspill til høring for kommunedelplanen for veistrekningen Eggemoen-Nymoen, lagt ut til offentlig ettersyn i perioden 14.02.2018-04.05.2018, med høringsfrist 04.05.2018

Bakgrunn

Vi i foreningen MiljøRett §112 har i lengre tid engasjert oss for å finne frem til bedre alternativ for Ringeriksbanen Syd om Sandvika/Kroksund og veistrekningen fra Høgkastet til Ve-rundkjøringen utenfor Hønefoss, det såkalte Fellesprosjektet Ringeriksbanen / E16. Vårt innspill her springer ut i fra et bredt klima og miljøengasjement.MiljøRett §112 sitt innspill til E16 Olum-Nymoen høring, merket med: 16/28107
Innspill til høring for kommunedelplanen for veistrekningen Eggemoen-Nymoen, lagt ut til offentlig ettersyn i perioden 14.02.2018-04.05.2018, med høringsfrist 04.05.2018 Bakgrunn Vi i foreningen MiljøRett §112 har i lengre tid engasjert oss for å finne frem til bedre alternativ for Ringeriksbanen Syd om Sandvika/Kroksund og veistrekningen fra Høgkastet til Ve-rundkjøringen utenfor Hønefoss, det såkalte Fellesprosjektet Ringeriksbanen / E16. Vårt innspill her springer ut i fra et bredt klima og miljøengasjement.

Civitas AS og Logistikkutvikling AS har på oppdrag fra MiljøRett §112 utarbeidet en rapport over relevante samfunnsmål som sammenligner Ringeriksbanen Syd med Ringeriksbanen Nord. Rapporten er basert på reisetider, investeringsomfang, markedsgrunnlag for persontrafikken, godstransport på bane og ikke-prissatte virkninger med en kommende dobbeltsporet Gjøvikbane. Rapporten har fått navnet «Ringeriksbanen over Jevnaker» (publisert: 23.2.2017) og kan lastes ned på vår hjemmeside www.miljorett.no , eller se vedlegg.

Les hele høringen ved å laste ned PDF:
Høring E16 Eggemoen-Nymoen – MiljøRett §112
Skisser til høring E16 RRB Nord liten