Fugleliv, Trekkfugler

Våtmarkssystemet er betydningsfullt både som hekkeområde, overvintringsområde og rasteplass for et stort antall våtmarksfugler under trekk. Hekkeplassene er først og fremst på skjær, holmer og øyer i innsjøene.

Tyrifjorden

De viktigste vannfuglene er svaner, gjess og ender. Tyrifjorden-systemet er et sentralt overvintringsområde for sangsvaner fra Sibir og en stor andel av kortnebbgåsbestanden på Svalbard trekker over Tyrifjorden. Under vårtrekket raster tusenvis av fugler først og fremst i den innerste delen av Nordfjorden.

En karakterart for våtmarkssystemet er kvinanda, som både overvintrer, hekker og raster i området i trekktidene. Også en betydelig andel av storskarvene som hekker i Trøndelag og Nord-Norge trekker over Tyrifjorden på våren.