Styret

Styret i Miljø Rett §112 består av føgende personer:

Eva Bekkelund-Eriksen (leder)
Ingeborg Bech
Torbjørn Endal
Jørn Hanssen
Knut Arild Melbøe
Torbjørn Røberg